Psiho Profil SRL a obţinut de la Uniunea Europeană şi Guvernul României o finanțare nerambursabilă în valoare de 2.081.660 RON, printr-un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Investeşte în OAMENI!, Axa Prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 “Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”.

Proiectul “Facilitarea accesului şi susţinerea pe piaţa muncii prin programe integrate a persoanelor din Regiunea Vest (FASTER Vest)”, cu o durată de implementare de 18 luni (1 aprilie 2014 – 30 septembrie 2015), are ca zonă de acoperire Regiunea de Vest a țării.

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătățirea ocupabilității persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a șomerilor din Regiunea Vest, prin programe integrate de informare, consiliere, formare profesională şi servicii de mediere, optimizate conform cerințelor actuale ale pieței muncii. Obiectivul general se încadrează în obiectivele şi măsurile POS DRU 2007 - 2013 pentru că urmărește creșterea ratei de ocupare, integrarea şi susținerea pe piața muncii a șomerilor şi a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prin dezvoltarea abilităților personale şi a competențelor profesionale ale acestora.

Mai exact, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Atragerea şi menținerea pe piața muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a șomerilor din Regiunea Vest, prin oferirea de servicii specializate de informare şi consiliere profesională unui număr de 280 de persoane din grupul ţintă, pe parcursul a 18 luni.
  2. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 255 de șomeri (inclusiv șomeri de lungă durată) și persoane în căutarea unui loc de muncă în urma participării la programe de formare profesională, pe o perioadă de 18 luni.
  3. Creşterea gradului de ocupare pe piața muncii din Regiunea Vest prin angajarea unui procent de 13% din numărul participanților la instruire, în urma serviciilor de mediere a muncii oferite în cadrul proiectului, pe o perioadă de 18 luni.

Proiectul se adresează unui grup ţintă format din persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri de lungă durată şi tineri șomeri de lungă durată între 16-24 ani din Regiunea Vest (județele Hunedoara, Caraș-Severin, Arad şi Timiş). Principalele motive pentru care am ales acest grup ţintă se bazează pe faptul că serviciile furnizate prin proiect vor aduce o valoare adăugată care va contribui la o ocupare flexibilă şi eficientă a forței de muncă din această regiune.

Valoarea adăugată a proiectului rezultă din următorii indicatori:

Pentru a implementa cu succes acest proiect, au fost stabilite șase activități principale, după cum urmează:

  1. Managementul proiectului;
  2. Identificarea si înregistrarea grupului ţintă;
  3. Informarea şi consilierea profesională;
  4. Formare profesională continuă;
  5. Servicii de mediere;
  6. Promovare şi vizibilitate;

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

Pentru mai multe informații sau detalii, persoanele interesate sunt așteptate la sediul nostru din Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 22, apt. 8, tel: 0785 288.100, 0256 308.905, fax: 0256 306.444, între orele 10.00 – 17.00.